هنرهای رزمی نین جوتسو نینجا کرج

ماساکی هاتسومیsoke masaaki hatsumi(پدر نین جوتسو)

 

 

دکتر ماساکی هاتسومی بنیانگذار ورهبربزرگ نین جوتسو مدرن جهان است اورهبری ۹مدرسه بوجین کان رادر ژاپن به عهده دارد لقب سوک( soke ) بین سالهای 1960 تا ۱۹۷۰ توسط بزرگ تاکاماتسو شیشو{   { Toshitsugu Takamatsuکه درآوریل1972درگذشت به هاتسومی داده شددکتر هاتسومی سی وچهارمین استاد بزرگ اززنجیره استوار خاندان نینجاهااست این زنجیر پیوسته به بیش از هزار سال قبل بر می گردد.

 اودردوم دسامبرسال 1931 درشهر نودا جایی که هنوز درآن زندگی می کند،به دنیا آمد وبعدهاجهت ترویج فنون وسنت ها،رهبری چندین بوجین کان رادر ژاپن به عهده گرغت از جمله می توان به مدرسه خدای جنگجوویاتالارروح مردجنگی اشاره کرد این نامگذاری هابه احترام نیاکان نینجاواستاد بزرگ تاکاماتسو بوده است لقب جنگجوی بزرگ رانیز تاکاماتسو قبل از مرگ به استاد ماساکی هاتسومی داد.

 اوقبل از آشنایی باسن سی تاکاماتسو،واقعا یک هنرمند کامل در رشته های رزمی بود وی دارای دان 4درجودو ودان ها ودرجات دیگری درآیکیدو،کندو،کاراته وبوکس استیکی از مدرسه های مهم درژاپن «شین دن فودو ریو»بالقب قلب پایداربه رهبری دکترهاتسومی اداره می شود

 هاتسومی بیست وششمین استاد این مدرسه است که از سال 1428 بعداز میلاد به وجوداست.

 یکی ازویژگیهای این مدرسه این است که در آن دید گاه معینی و یا ثابتی وجود ندارد دکتر هاتسومی در سال 1999 «سن سی هاتسومی بوجین کان دوجوکوکی شیندن ریو»یا مدرسه میراث 9خدای شیطان رابرای تدریس انتخاب کرد این مدرسه یکی ازقدیمی ترین معبدها است ودربسیاری ازنقاط ژاپن به خاطر تاثیر قابل توجه دردیگرهنرهای رزمی معتبر استدراین مدرسه،تای جوتسو(هنردفاع شخصی) بدون سلاح وهمراه با سلاح وسیستم بی نظیر مبارزه با چوب و چوبدستی وشمشیر درحد عالی آموزش داده می شوددراین بوجین کان دوجو طبق سنت جنگجویان دریایی،تمرین می شود وحاصل آن به دست آوردن استقرارهای فوق العاده وساده درثبات واستحکام وحفظ تعادل در قایق ها روی آب است.

درقدیم شایعاتی بود که نینجاها می توانستند روی آب راه بروند ویابا سرعت زیاد بدوند این امکان پذیر بود، ولی باید درشرایط خاص وتجهیزات وابزار مخصوص این کار را انجام داد.

 یکی از خبرنگاران مجله کاراته«بودوژورنال»درمارس 1995 ازکتر ماساکی هاتسومی سوال کرد:«استاد هاتسومی شما علاوه بر نین جوتسو در هنرهای رزمی دیگری از جمله آیکیدو،و جودو نیز به درجه استادی رسیده اید،چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟»استاد هاتسومی :«درمقایسه باجودو وکاراته،نین جوتسو عقاید تعصب انگیزی ندارد

 نین جوتسو یک هنر کامل وآزاداست که مسئولیت پذیری رامی طلبد یک هنرجوی نین

 جوتسو برای پیروز شذن ،نیازمند روحی قوی و  قلبی آزاد است.»

 

 

برگرفته شده از کتاب نینجوتسو وایران

 

 

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت18:34توسط علیرضا |
نینجوتسو در ایران

                                                     

 

برای اولبن بار بوجین کان دوجو توسط استاد اکبر فرجی در زمستان سال 1369 در

 شهر کرج تاسیس شد.

 این ورزش در ابتدا به دلیل ناشناخته بودن در میان ورزشکاران و ورزش دوستان،مشکلات فراوانی داشت.همچنین به خاطر به خاطر اینکه این ورزش از ابزار و سلاح های متعددی در امر آموزش استفاده می کند برای اکثریت ذهنیت غریبی به وجود آورده بود.

 

بوجین کان دوجو{محل تمرین نینجا ها}:

 

بوجین کان دوجو  محل مخصوص برای هنر جویان نینجوتسو است که در آن با فراگیری فنون  رزمی و پرورش روح و نفسی،با اراده، جسمس قوی و آماده می سازد و مشغول به فراگیری هنر های بیشماری می شوند.

 

 آموزش نینجوتسو با ابعاد فیزیکی خاص آغاز می گردد و پس از تسلط در این مرحله، شناخت قوای درونی آغاز می شود.برای فراگیری هنر رزمی نینجوتسو باید تمام احساساتمان را تحت کنترل در آوریم که این البته کمی مشکل به نظر می رسد،اما تمرینات مستمر و کاملا مرتب می توند رسیدن به هدف را آسان تر کند.آموزش هنر رزمی نینجوتسو جا از مشکلات خاص خود، ناشناخته بودن آن در میان جوانان و علاقه مندان هنر های رزمی نیز مانع گسترش این هنر در ایران شده است.هنر جویان به لحاظ ساخت بدنی با یکدیگر تفاوت دارند به طورفیزیولوژیک،بدن درمقابل درجات مختلف فشار،عکس العملهای متفاوتی از خود نشان می دهد برای این که دربوجین کان دوجو یک برنامه حداکثر مفید داشته باشیم ،بدون آنکه هنرجویان رادچار عوارض ناشی از فشارزیاد کنیم ،باید به این نکات اهمیت داده شود:

 

ـ عبوراز مراحل آمادگی وآشنایی بامحیط دوجو

 

ــ گرم کردن وسرد کردن بدن هنرجویان باتمرینات ساده وکششی برای عموم

 

هنرجویان

 

ــ درنظرگرفتن امکانات وشرایط آب وهوایی منطقه ومحیط

 

ــ درنظرگرفتن شرایط سنی هنرجویان وشرکت کنندگان درتمرینات سخت ودشوار

 

ــ کاربرد اصولی آمادگی جسمانی

 

درکنار آموزشهای فیزیکی نین جوتسو ،بایدمسایل اخلاقی نیز درمحیط توسط نین جوتسوکاران رعایت شود ازآنجا که این هنرزیبا نظر هربیننده ای رابه خود جلب می کند،رعایت نظم وانظباط دردوجوهای آموزشی،وظیفه مهم یک نینجااست ورزش، قدرت ،سرعت وتواضع ،شعار فلسفی نین جوتسوکاران است نحوه آموزش دردوجو باروشهای مختلفی انجام می پذیرد که درهر جلسه تمرینات تغییر کرده ونوع آموزش متنوع است آموزش نین جوتسو به 9 قسمت ازمبتی تاعالی دسته بندی شده است:

 

ــیادگیری ومهارتهای پایه                       ــیادگیری انواع تمرینات

 

ــیادگیری نظم وانضباط                          ــنحوه فراگیری عبور ازموانع

 

ــفراگیری فنون مقابله با حریف                  ــکاربرد سلاح درهنررزمی

 

ــهنرآکروبات رزمی                              ــآموزش شنادرآب

 

ــکلاسهای شیندوشی کای «چریکی»

 

مشکل ترین روش درامرآموزش وتعلیم نین جوتسو،القا ایمان واعتقاد نسبت به جوانب معنوی این هنر رزمی است جوانان امروز وعلاقه مندان هنرهای رزمی بیشتر به نتایج فوری ورسیدن به شیوه های مبارزه وکسب مهارت دردرگیری علاقمندند واهمیت کمتری برای سنت واخلاق که اصل واساس هنرهای رزمی است،قایل می شوند

 

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم اسفند 1386ساعت18:19توسط علیرضا |
« ستاره مرگ » نينجا تيـغ هاي پـرندة زهر آلـود (شورايكن جوتسو)
 

شورايكن جوتسو سلاحي كوچك ، مخرب و ويران كننده ، ساده ، ولي مرگبار : سلاحي منحصر به فرد  يك نينجا واقعي شوري كن يا تيغ هاي پرنده ، و برنده عبارتي است كه از دورة موروماچي (1573-1623 ) به كار برده شد . شوري كن اوچي به فراگيري شوري كن اصلي ، در زمان جنگهاي داخلي ژاپن مربوط مي شود . مهارت در پرتاب شورايكن در ميدان جنگ تكامل پيدا كرد و به همين جهت آن دوره، دوره ي طلائي نينجا ناميده می شد.. يك ضربه ي كاري و دقيق باعث پارگي شاهرگ و در نتيجه، مرگ خواهد شد . نينجاها در ميدان نبرد ، برعكس سامورايي ها ، از قانون خاصي پيروي نمي كردند و به همين دليل ، آزادانه ، از هوش ، مهارت خود استفاده مي كردند . شوري كن جوتسو آغشته به زهر ، اسلحه ي مورد علاقه ي ايكوسا – سينوبوي بود كه در مدتي كمتر از يك ثانيه – دشمن را از پا در مي آورد . يك نينجاي سنتي ،راههاي گوناگوني براي بدست آوردن زهرهاي مهلك ميدانست اين منابع گياهان سمي ، احشا پراز سم يك نوع ماهي ژاپني ريشه ي زهرآلود گياهان ، غدد زهر آگين مار ترشحات سمي از پوست دوزيستان ، زهرابه ي عقرب و بند پايان بودند . شوريكن لحظات قبل از هر عملياتي ، به سم آغشته مي شد تا از خطر مجروح شدن و مرگ نينجا بر اثر حمل اين اسلحه جلوگيري شود . حتي يك خراش سطحي نيزه مي توانست اين سم را وارد خون كند يك نينجا مي توانست با خرد كردن برگها و ريشه ي گياهان گوناگون كه در ژاپن مي روييدند ، حريف خود را نيمه بيهوش يا خواب كنند . البته امروز نينجاها احتياج به ساختن سم سنتي ندارند چرا كه مي توان به راحتي با علوم شيمي ويژه ي نين جوتسو سم دلخواه را ساخت . جاسازي شوريكن جوتسو كيفهاي مخصوصي وجود دارد كه حمل تعدادي از شوريكن را ساده كرده است. همچنين بر شمشير پشت محافظ دسته دو عدد شوريكن نصب مي شود . بر روي غلاف بوشورايكن جاسازي مي شود . همچنين در داخل گي نينجا (لباس) جيبهايي تهيه شده است كه در آنها نيز مي توان شورايكن را پنهان كرد  انواع شورايكن را مي توان بر روي گي نينجا پنهان كرد يا زير در ، بغل كفش نينجا ، پشت دستها ، پشت پاها ، پشت كمر ، پشت كمر بند ، پشت سر ، روش هاي پنهان كردن انواع شورايكن مي باشد . شورايكن هاي سنتي كه در 500 سال پيش از آنان استفاده مي شود هم اكنون در موزه ي دائم بوجينكان توكاكورونينجا ژاپن نگهداري مي شود . نامهاي گوناگوني براي نحوه ي پرتاب اين اسلحه در ژاپن ، به كار برده مي شود : شورايكن – وازا: فن هاي شورايكن شوري كن – ناگه : پرتاب واقعي شوري كن – جوتسو : مهارت و استادي در شورايكن شوري كن – اوچي : ضربه يا پرتاب شوري كن دو نوع شورايكن اصي وجود دارد : البته از نظر ظاهر صدها نوع هستند ولي به طور كلي به دو نوع تقسيم مي شوند . شاكن كه لبه هاي متعددي دارد . بو شورايكن كه كشيده و به شكل چاقو است ، بو شوري كن اشكال مختلفي دارد : هاري – گاتا سوزني شكل است؛ تانتوگاتا كه شكل خنجر تيز است ياري – توهوگاتا مانند نيزه است ريو – تانكن – گاتا دو لبه است ؛ و اميي- گاتا به شكل چلجله « شاكن نيز به شكلهاي گوناگون وجو دارد سانكو گاتا يا سه پره “ شي هو “ كه نوكهاي آن از چهار جهت منشعب مي شوند «جوجي» به شكل صليب “ گوهو “ از شش جهت “ هاپو” از هشت جهت جوپو از ده جهت منشعب مي شوند مانند چي شبيه چليپا يا صليب شكسته “ ناگارا مانجي “به شكل منحني يا خميده كاكومانجي مانند زاويه 90 درجه يا قائم روپوشوري کن نوكهاي آن بر روي يك حلقه يا پيچ نصب شده ؛ « كومي آواسه » به شكل دو شوري كن به هم وصل شده است . گاهي از شوري كن براي تيز كردن يا خم كردن بوكن يا شمشيرهاي چوبي نيز استفاده ميشود . شوري كن با لبه هاي متعدد، براي زخمي كردن ، به كار برده مي شود. يك نوع شورايكن چوبي نيز وجود داشت كه براي جلو گيري از صعود دشمن ا زديوار هنگام شب استفاده مي شد. تكنيكهاي رهايي شورايكن احتياج به تفكر تمركز ودقت دارد . براي بدست آوردن تمركز و دقت بايد خود را بهتر شناخت . محيط اطراف را با دقت بررسي كرد هدف را مشخص كرده براي بدست آوردن آن جنگيد و تلاش كرد .                                                                                                       روشهاي گوناگون پرتاب شوري كن نينجا نينجاهاي قديم در 400 سال پيش راههاي گوناگوني براي پرتاب شوري كن ، ابداع كردند كه شامل: اوموته-اوچي (ضربه ي منظم و با قاعده ) يا اورا-اوچي ( ضربه ي مخالف ) اوشيرو-اوچي (ضربه ي معكوس از پهلو )داماشي اوچي (پرتاب جعلي ) نه-اوچي (دراز كشپرتاب كردن )تااورا-اوچي (پرتاب به صورت غلت زدن ) كاي تن-اوچي (پرتاب پيچشي ) رنزوكو-اوچي (پرتاب متوالي يا پي در پي ) ني ماي-اوچي (پرتاب دو تايي ) سان ماي-اوچي (پرتاب سه تايي ) اين روشها، در حالتهاي مختلف نشسته يا ايستاده ،پريدن،دويدن،ضربه زدن ، مورد استفاده قرار مي گيرد . امروزه پرتاب شوري كن توسط دستگاههاي مخصوصي نيز صورت مي گيرد كه در اختيار عموم علاقمندان نيست اين ابزار بصورت اختصاصي ساخته شده است و بيشتر مبتكران اين نوع دستگاهها آن را به صورت سري و مخفي نگاه مي دارند . حالتهاي فلسفي گوناگون پرتاب انواع سلاحهاي پرتابي حالتهاي تعريف شده از انواع پرتابها كه هر كدام معنا خاص دارد به سلاح ستاره و ساير سلاحهاي پرتابي هنرهاي رزمي نينجوتسو اقتدار محكمي داده است يك نينجا واقعي بايد بتواند درحالتهاي مختلف پرتاب شورايكن معنا ومفهوم حالتها را درك كند و به كار ببند.حالت آتش ،حالت آب ، حالت زمين ،حالت چوب ، حالت فلز، حالت باد چي (خاكي) زمين –هيزو (آب)، هي (آتش)،كازاه (باد) ، وكو(تهي بودن ) « حالتهاي گوناگون پرتاب شورايكن جوتسوسنتي » حالت آويزنوصعوت-حالت وارونه –حالت ساكن –حالت خزيدن - حالت دويدن – حالت حمله و دفاع – حالت از زير آب حالت از درون آتش – حالت در زمان خوشحالي – شكل حالتهاي گوناگون پرتاب سنتي براي تمرين فضاي باز امن و مناسبي را انتخاب كنيد ، زيرا اين اسلحه ها بسيار خطرناك هستند و ممكن است جان كسي به خطر و يا از آنها سوء استفاده شود . هر چند شورايكن كوچك سبك وزن است اما به عنوان اسلحه ي مرگبار نينجا ماهر شناخته شده است . اگر بتوانيد با نيروي بسيار زياد و سرعت زياد به هدف جسمي پرتاب كنيد بسيار قدرت تخريب بالائي دارد. جهت دستيابي به يك پرتاب عالي بايد به مورد ذيل توجه داشت : نوع گارد وحالت بدن ( ايستادن ، نشستن ، خوابيدن ، پريدن) آرامش در تنفس دروني . نوع تفكر هدايت شده باشد . فاصله از هدف (ماي) تغييرات لازم و جابجايي هدف د رحين تمرين نوع شورايكن (نوع جنس ، اندازه ، وزن ) مقدار شتاب و قدرت (كيمه)در هنگام پرتاب تمرينات مرتب ومنظم –همراه با تمركز رواني خالي از دلهره و اضطراب نداشتن غرور و اعتمادبه نفس كاذب درهنگام موفقيت و به هدف زدن نگهداري از شورايكن جوتسو براي يك نينجا مهم و حياتي است . يك نينجا هر لحظه امكان دارد از سلاح خود استفاده كنند .بنابراين سعي كنيد از سلاحهاي خود به خوبي نگهداري كنيد . نگذاريد سلاحي كه ماهها و سالها براي يادگيري آن مهارست گشيد و به راز و فنون آن آشنا شده ايد . فرسوده و زنگ زده شود خودتان را مجبور كنيدبمانند دست و پاي خودتان از آنها نگهداري كنيد . نگذاريد به راحتي به دست نامحرمان و نابخردان بيافتد . شورايكن نينجا بايد هميشه تيزو آماده پرتاب باشد . اميدوارم شمانيز مانند يك نينجاواقعي در سايه تمرين و سخت كوشي موفق و پيروز باشيد . ابتدا شروع تمرين پرتابشورايكن براي مبتديان : مبتدي ها يادگيري شورايكن را با انداختن سكه يا محافظ پلاستيكي شمشير  ميتوانند فرا گيرند .بعد از اينكه مراحل ابتدايي را گذرانديد، مي توانيد از يك شوري كن واقعي استفاده كنيد. سعي كنيد بهترين نوع شوري كن را انتخاب كنيد كه معمولا از فولاد ضد زنگ ساخته شده است . بهترين نوع شوري كن معمولا نوك تيز و سخت مي باشد . براي تمرين مي توان از بادكنك به عنوان يك هدف متحرك استفاده كرد . صداي تركيدن بادكنك ،در هنگام اصابت شوري كن با آن باعث شادي و هيجان بيشتري مي شود . يك هنر جوي پيشرفته بايد داراي انواع مختلفي از شوري كن ، با شكلها و وزنهاي متفاوت باشد . يك شوري كن با وزن سنگين داخل هدف بيشتر نفوذ مي كند و در نتيجه ، استفاده از شوري كن سبك و كوچكتر آسانتر خواهد بود . كيهون ها پو شوريكن جوتسو كاتا شوريكن احتياج به دقت فراوان دارد آن هم به دليل رها شدن سلاح از دستتان مي باشد از آن لحظه به بعد فشار و زاويه است كه شما قبلا انتخاب كرده ايد اگر اشتباهي در محاسبات انجام داده باشيد هرگز به هدف نخواهيد خورد و شما را نااميد مي سازد ، كاتا شوريكن تا زمان رهائي از بدن بسيار ساده است و با مقداري تمرين و استيل مناسب امكان پذير است و لي رها شدن شور يكن از اعضاي مختلف بدن و به هدف رسيدن بسيار نياز به ممارست و تمرين منظم و مفيد دارد . تكنيكهاي پرتاب و مكانهاي مناسب ضربه زدن : نينجاها براي يك پرتاب دقيق و كاربردي در هر مكاني بخصوصي شيوه ي منحصر به فردي را به كار مي برند هميشه بايد سعي شود شيوه ي پرتاب ورها شدن شورايكن در مكان – لحظه مناسب- و قدرت كافي بكار روند . شيوه هاي پرتاب منحصر به فرد نينجا سقف كوتاه و بلند – حالت پرتاب با پاها - حالت آسياب بادي – حالت برق آسمان – حالت مهتاب ، در حالت درگيري نزديك حالت عدد 10(جو)، حالت عدد 8‌ (هاچي)،حالت عدد 2 (ني) حالت مست – حالت با اسب دقت در زدن به هدف به چهار روش مختلف مي باشد : هميشه يا هدف ثابت است ما حركت مي كنيم و يا هدف متحرك است ما ثابت هستيم اين دو نوع تاكتيك را مي خواهد. و يا دو متحرك و يا دو ثابت مي باشد . در هر صورت تاكتيك ويژه خود را بايد اخذ نمود .

 

             اینم ۲ تا عکس از شو ریکن

 

 

 

+نوشته شده در شنبه هجدهم اسفند 1386ساعت9:33توسط علیرضا |
تای جوتسو در نینجوتسو"دفاع شخصی"

                  تای جوتسو در نینجوتسو"دفاع شخصی"

 

    تای جوتسو اولین روش دفاعی هنرجویان نینجوتسو است که با اصول سنتی در آمیخته و با ترکیب کردن و به کار گیری هر نوع سلاح در این هنر، تکمیل شده است.

    تای جوتسو روشی برای رهایی و دفاع از خویشتن در برابر حملات و در گیری با دشمن است.یکی دیگر از شیوه های دفاع شخصی در هنر های رزمی نینجوتسو "هو جوتسو"است.این هنر رزمی که به آن هنر گره زدن و یا متصل کردن نیز می گویند، شامل تکنیک هایی است که برای گره زدن و از حرکت باز داشتن حریف به وسیله یک ریسمان انجام می گیرد، این ریسمان مانند دیگر ابزار درگی نینجا جاسازی شده است که در دوجو های تمرین در رده های رنگی این نوع فنون تعلیم داده می شوند.هم چنین در نیروی پلیس کشور زاپن نیز تدریس می شود.

     روش "دفاع شخصی"در نینجوتسو یکی از دقیق ترین و پیچیده ترین هنر های دفاع از خود است که تا کنون در دنیا به وجود آمده است.این هنر تکنیک های ماهرانه دست وپا را به کار می گیرد تا بتواند حرکات حریف را کاملا کنترل کند.یکی از ویزگیهای این هنر دفاع شخصی؛ آموزش به دو روش است که به معنی دفاع و حمله است.منظور از این دو روش آموزش،تنها دفاع نیست؛بلکه اموزش چگونه حمله کردن یعنی مهاجم بودن را نیز در بر دارد.

    زمانی که تکنیکها و فنون تای جوتسو به درستی به کار گرفته شوند،حریف را بلافاصله به حالتی آمیخته از عجز و ناتوانی و بی حرکتی و مرگ می کشانند در این حالات، دشمن وحشت زده می شود.زیرا به راحتی تحت کنترل قرار گرفته است.

    دفاع شخصی نینجوتسو ، تفاوت بسیار زیادی با دفاع شخصی سبک های دیگر رزمی دنیا دارد.چون در دفاع شخصی نینجوتسو تکنیک هایی که به کار می روند در یک سیستم محدود نیست.جدا از به کار گیری ضربه های دست و پا برای برای دفاع و حمه،استفاده از هر وسیله ای نیز مرسوم است.برای مجری خوب برای فنون دفاع شخصی در نینجوتسو باشید باید اصولی را بشناسید و تواناییهای معینی را در خود پرورش دهید. مهم ترین خصوصیت های مورد نیاز عبارتند از:

 

1.قدرت تصمیم گیری به موقع و قاطع

2.سنجش وضعیت و اوضاع

3.سرعت و قدرت کامل

 

در فنون و تکنیکها ، عاوه بر این کنترل کلی هنرجو بایستی قادر باشد تمامی این اصول را در چند صدم ثانیه بررسی کرده،نتیجه را عمل و  اجرا کند.

 

 

 

اقتباس از کتاب نینجوتسو و ایران اثر کانچو فرجی

 

 

 

                          ******* نظر یادتون نره******

+نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386ساعت9:48توسط علیرضا |
ویزگی های تکنیکی نین جوتسو

            ویژگی های تکنیکی نین جوتسو

 

     نین جوتسو هنری است با ویژگی های خاص خود و روش اصولی که آن را عاملی برای تحرک و پویایی و شکوفایی فکر می دانند.

    همان گونه که می دانید و یا خوانده و شنیده اید هکثر ورزشهای رزمی ماهیت حرکتی و تکنیکی سبکی خود را با نشان دادن ضربه ها،پرتاب کردنها و یا گرفتنها نشان می دهند و بسیار روی این مطلب تکیه دارند.ولی نینجوتسو جدا از این که تمتمی مراح باا را در نظر گرفته است،این اصل را نیز رعایت می کند:

                     باید مثل آب روان،جاری و قابل انعطاف بود

 

    تکنیکهای نینجوتسو تنها در حرکات کلیشه ای و تکراری خلاصه نشده است و این امر در نینجوتسو ، یک اصل است.

    آنچه در نینجوتسو حائز اهمیت است ساده ترین و سرعترین فنون است.یکی از ویزگی های برتر نینجوتسو این است که تمامی اعمال حرکتی را با سلاح وبدون سلاح در هر شرایطی می توان انجام داد و فقط به نقطه و مکان خاصی متکی نیست.

   یکی دیگر از ویزگی های تکنیکی نینجوتسو به کار گیری ابزار و اجرای فنون زیبای کوبو دو جوتسو است.همجنین در ساخت و ابتکار وسایل مخصوص، محدودیت وجود ندارد و هر نوع خلاقیت منطقی مورد توجه قرار می گیرد ، بنابر این ویزگی های نینجوتسو شامل کشف و درک تکنیکی ، روان بودن فن، استقبال از خلاقیت هنرجو و شریک بودن هنر جو در اجرای فنون و اعمال، استفاده کامل از تمامی اشیا و ابزار جهت رسیدن به هدف اصلی است.

   یکی دیگر از ویزگیهای این ورزش استفاده کردن از موسیقی و تقلید صدا است، که برای مواردی خاص در طول زندگی به کار برده می شود.

   شعار دادن هنرجویان، در زمان تمرن یکی از ویزگی های این سبک به شمار می رود.قرائت شعار های هفته نقش بسزایی در تعالی و اصطلاح اخلاقی هنرجویان خواهد داشت. به این اعتبار که تکرار یک پیام به صورت یک اعتقاد تربیتی رخ می نماید و آنان را با مفاهیم عالی تربیتی آشنا می کند.به همین خاطر، می توان، تواضع،فروتنی،آرامش،دلیری و انسانیت را در پرتوی این شعار ها جامعه عمل می پوشاند.

در اینجا ماهیت اصلی هنر رزمی نینجوتسو را در چند کلمه بیان می کنیم.نینجایی که از نظر بدنی به خوبی تربیت یافته است باید حائز ویزگیهای ذیل می باشد:

 

                    کیمه،قدرت کافی،تواضع،سرعت،منطق

 

 

 

 اقتباس از کتاب نینجوتسو و ایران اثر کانچو فرجی

 

 

                       اتحاد باعث قدرت است

                       نجابت زاییده قدرت است

                       ناامیدی،مرگ نینجاست

 

+نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت10:46توسط علیرضا |
ترفند های نینجا

 

تمرینهای خاصی که نینجا ها انجام می دادند آنها را قادر به کار هاییی می کرد که خارج از توان انسان های معمولی بود.

 

اگر نینجایی قبل از اینکه بتواند فرار کند،دستگیر می شد دست به خود کشی می زد او می دانست مرگی بی رحمانه و غیر انسانی در انتظار اوست.

 

احتمالا قبل از مرگ،نینجا را تحت یک بازجویی سخت قرار می دادند تا شاید بتواند او را به افشای محل اختفا،اسرار عملیات و شخصی که در پشت این معموریت قرار داشت،وادار کند در طول دستگیری نینجا دشمنان خیلی زود پی می بردند که از پای در آوردن او به مین سادگی نیست.

 

با تعلیمات خاصی که نینجا دیده بود می دانست چگونه بدن خود را در موقعی که می خواستند از زمین بلند کند یا به جایی پرتاب کنند وخود را سخت و سنگین کنند آنها این کار را با به وجود آوردن حالتهای بدنی خاص انجام می دادند.

 

به علاوه نینجا ها استاد به کار گیری  تکنیک ها و ابزار شرورانه بود به همین دلیل زنده گرفتن او کار بسیار مشکلی بود ،حتی چابکترین جنگجویان دشمن نیز همیشه در مقابل مهارت های جنگی و آکروباتی نینجا غرق حیرت و سر در گمی می شدند.

 

در شب های که آسمان صاف بود و ماه می درخشید نینجا معمولا به عملی دست نمی زد،باد،باران،و طوفان هایی که همه چیز را در هم می پیچد، برای کسی مثل او نعمت هایی بودند که حرکات و سر و صدای غیر عمد او را خفه می کردند.

 

در عین حال نینجا دانش فراوانی در زمینه پروانه شناسی داشت

 

 

 

             ****نظر فراموش نشه*******

+نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت8:41توسط علیرضا |
هنر مخفی شدن

 

یکی از تاکتیک های ویزه در نینجوتسو بر این شعار پایه ریزی شده است"ببین ولی دیده نشو" یعنی این که دشمن نباید به سادگی از وجود شما با خبر شود.از این مفهوم،ارتش و نظامیان در جنگ های ما یین دو کشور و عملیات چریکی و پارتیزانی در مقابل دشمن استفاده می شد.

 

در بوجین کان دوجو،هنر جویان نینجوتسو حتی در تمرینات از فنون استتار استفاده می کنند چرا که بدن انسان نور را منعکس می کند.بنابر این هنر جویان تمتم نقاط بدن را می پوشانند و در تمرینات از هیچ اشیا زینتی استفاده نمی کنند حتی در تمرینات با لباس شخصی که یکی دیگر از ویزگی های نینجتسو در انواع آموزش با روش های گوناگون است.

 

 

بر گرفته شده از کتاب نینجوتسو وایران اثر کانچو فرجی

 

 

            نظر یادتون نره

+نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت8:40توسط علیرضا |
18 سطح تخصصی آموزش هنر رزمی نینجوتسو
 

سئی شین تکی کیویو (پالایش روحی) 

هدف توگاکیور نینجا توسعه شناخت عمیق و دقیق فرد از موجودیت خود و شناخت توا نایی ها و نقاط ضعف خویش و تاثیری که فرد می تواند در مسیر سرنوشت خود بگذارد-می باشد.

یک نینجا می بایست تفکری و تصویری واضح و شفاف درباره اهداف - تعهدات و انگیزه های خود در زندگی داشته باشد.

ویژگی های شخصیتی فرد غالبا می تواند تاثیری در حد تفاوت مرگ و زندگی شخص داشته باشد.

تمرین هایی در ارتباط با تحمل فکری و ذهنی - شیوه ها و راه های تفکر و بررسی مسائل و وقایع و داشتن دیدگاهی وسیع به هنگام ارزیابی مسائل و چیزهایی  مختلف در کنار تمرینات فیزیکی به نینجا داده می شود.

با تکامل ذهن و فکر  نینجا و بدست آوردن درک عمیق و صحیح از جهان اطراف خود و مجموعه حیات - توگاکورریو نینجا به یک فیلسوف بزرگ تبدیل گردید.

دین صورت انگیزه درگیر شدن او در مبارزه عشق و احترام و نه صرفا اعمال خشونت - خطر کردن بیهوده و نیاز به دشمنی برای مبارزه کردن بوده است.

  ۲- تای جوتسوTAI JUTSU(مبارزه بدون سلاح)

روش هاي داكن تاي جوتسو يا ضربه زدن به با پا و مسدود نمودن ضربه و جوتاي جوتسو درگير شدن يا گلاويز شدن - خفه كردن و گريز از چنگ حريف و يا رها نمودن خويش از چنگ حريف و تاي هن جوتسو يا حركت بدون ايجاد صدا,غلطيدن, خيز برداستن و پريدن و معلق زدن - روش هايي بودند كه نينجا در در شرايط و وضعيت خطر مورد تهديد قرار گرفتن و دفاع از خود ياري مي نمودند.

 ۳-نينجا كنNINJA KEN(شمشيرنينجا) 

شمشیر نینجاها دارای تیغه ای کوتاه و - یک طرفه و صاف است و در واقع ابزار اصلی او برای مبارزه به شمار می آید.

نینجا ها دو روش استفاده بخصوص از شمشیر را لازم بود فرا بگیرند.

کشیدن سریع شامل تکنیکهای و شیوه هایی از آن در عملیات بیرون دفاعی و هجومی میگردید. تکنیکهای شمشیر بازی از دیگر آموزشهایی بود که مربوط به استفاده از شمشیر در درگیری با مهاجمین مسلح میگردید.

شمشیر نینجوتسو کاران چند منظوره ساخته شده است ابزاری برای بالا رفتن از دیوارها - حمل مواد غذایی یا سمی و همچنین چندین منظور دیگر که یک نینجا نسبت به شرایط از آن استفاده میکند.

۴-بوجوتسوBO JUTSU (مبارزه با چوبدستی و چوب بلند و کوتاه)

هنر رزمی مبارزه با چوبدستی که وسط سامورائی ها و دهقانان ژاپنی و او کیاناوا مورد استفاده قرار می گرفت یکی از روشهای رزمی مهم نینجا نیز محسوب می گردد.توگاکیور نینجا(محل مرگزی نینجاهادر ژاپن) آموزشهای لازم را در ارتباط با استفاده از چوب بلند (حدود ۸۰/۱)که بوBo نامیده میشود و تیر چوب کوتاه که نوعی نی بوده (حدود ۹۰ سانتی متر) و هن بو Hen bo یا چوبدستی و چماق با اندازه های مختلف را فرا می گرفتند همچنین چوبدستی های خاصی بنام شینوبی - زو Shinobi-zo یا چوبدستی نینجا طراحی گردیده بود که در ظاهر مانند یک چوبدستی یا عصای ساده بود اما انواع اشیاء برنده زنجیرها و چیزهای نوک تیزآنها به شکل مخفی بکار گرفته میشد که در برابر دشمن از آنها استفاده می گردید.

۵- شورایکن جوتسو SHORIKEN JUTSU (ستاره مرگ نینجا)           

اشیاء تیز یا برنده پرتاب شونده (تیغه پرتاب شونده) شاکن و بو شورایکن این اشیاءتیز و برنده معمولا در داخل پوشش یا جیب های مخفی نگهداری میشود  و ازآنها برای ترساندن و مرگ دشمن استفاده می شود. افراد(توگاکورریو)از نوعی ستاره چهار پر استفاده می کردند.نوک پره های این جسم بسیار تیز بود واز صفحات فولادی استفاده میشود سن بان شورایکن sen ban shuriken نام داشت.این جسم تیز و برنده با حرکتی چرخشی و مستقیم بسوی هدف پرتاب میشود و هدف را می شکافد و در آن فرو می رود.

قدرت پرتاب باعث شکسته شدن استخوانها نیز می شود . 

بو شوریکن نوع دیگری از این اجسام می باشد که بصورت چوب یا میله کوتاه نوک تیز برای پرتاب بسوی هدف طراحی شده است. 

 

ادامه مطلب
+نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت8:37توسط علیرضا |

آگه (: (Age بالا رونده

آگه اوکه (Age) :دفاع بالا رونده

آگه زوکی ( (Age Zuki:ضربه مشت بالا رونده

ضربه مشت به طوری که دست از رو کمر حرکت کرده به زیر چانه حریف اصابت می کند.

آگو (Ago) : فک

آگو اوچی (Ago Uchi) :ضربه به فک

آگورا- و- کاکو Agura –wo- kaku)) :طریقه نشستن رسمی

نشستن چهارزانو که معمولاً در ورزش های رزمی به کار می رود.

آی ته (Aite) :حریف-- یار تمرینی

آی اوچی (Ai Uchi) :دو تکنیک همزمان

این اصطلاح معمولاً در جریان مسابقات توسط داور استفاده می شود به طوریکه وقتی دو حریف همزمان با هم ضربه ای میزنند ولیامکان تشخیص اینکه کدام یک زودتر اجرا کرده اند نیست.لفظ (آی او چی)را داور به کار برده ومفهوم آن این است که به هیچ کدام امتیاز تعلق نمیگیرد.

آن تی (An Tei) :توازن – بالانس

آشی(Ashi) : پا – ساق پا

آشی بارای (Ashi Barai) : درو کردن پا

آشی بو (Ashi Bo) : ساق پا-  قلم پا

نام دیگر آن (سونه) میباشد.

آشی کاتانا ( (Ashi Katana: پای شمشیری

قسمت لبه خارجی پا که نام دیگر آن (سوکوتو)می باشد.

آشی سابا کی (Ashi Sabaki) : حرکات پا – رقص پا

آشی توری (Ashi Tori) : گرفتن پا – چسبیدن پا

آشی فومی کائه (Ashi Fumi Kae) : عوض کردن پاها- جابجا کردن پاها

آکا اوبی (Aka Obi) : کمربند قرمز

آتاما (Atama) : سر- پیشانی

آترو (Atero) : فشار دادن

آتوشی باراکو (Atoshi Barako) : وقت کمی باقی مانده

این اصطلاح در جریان مسابقه به کار برده میشود.زمانی که 30 ثانیه به اتمام مسابقه باقی مانده است.

آتو اوچی (Ato Uchi) : ضربه تعللی –  تظاهر دروغین به حمله - ضربه اغفالی

آواسه (Awase) : دو تایی

آواسه وازا (Awase Waza) : تکنیکهای دو تایی

آواسه زوکی (Awase Zuki) : ضربه مشت با دو دست

آئوری اوبی (Aori Obi) : کمربند آبی

+نوشته شده در دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت9:21توسط علیرضا |
شروع وبلاگ

 
من علی رضا هستم در این وبلاگ می خواهم درباره نینجوتسو صحبت کنم.این وبلاگ در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ افتتاح گردید                                                                                                                                                                   با آرزوی موفقیت برای تمامی هم رزمان
+نوشته شده در سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت8:34توسط علیرضا |